çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır örnek 6

İdari Para Cezasının İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Her iki mükellefiyet biçiminde de kurum kazancı, esas itibariyle Gelir Vergisi konusuna giren kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. Dar mükellefiyette elde edilen kurum kazancı ile ilgili en önemli sınırlama “kazanç ya da iradın Türkiye’de elde edilmesi” olgusudur. Kurumlar Vergisi açısından dar mükellefiyet, KVK’nın 3’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Maddede […]

çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır örnek 6 Read More »